Dự án

Thi công phần ngầm, phần khung,  hoàn thiện Công trình  VPĐD C.TY TNHH MTV XSKT BẾN TRE thời gian dự kiến  hoàn thành 450 ngày.

Mô tả dự án

Thi công phần ngầm, phần khung, hoàn thiện Công trình VPĐD C.TY TNHH MTV XSKT BẾN TRE thời gian dự kiến hoàn thành 450 ngày.

9

Chúng tôi luôn tạo nên sự khác biệt. Hãy liên hệ chúng tôi ngay

điện thoại  0286 660 9971 - 0909 111 938           điện thoại  lamphaticpd@gmail.com